Ekotjänster

Vi värnar om vår miljö och ekosystem samt den biologiska mångfalden. Därför består en del av vår verksamhet i att hjälpa ekosystemet i vår närmiljö.


Ekotjänster Företag

Vi Erbjuder företag att köpa in större installationer av Ekotjänster från oss. Det kan handla om Bikupor, större insektshotell med företaget namn, logo eller miljöprofil, samt en rabatt av vackra blommande nyttoväxter för våra insekter.

Ekotjänster Privatpersoner

Privatpersoner kan köpa våra insektshotell eller donera pengar för att installera ekosystemtjänster i deras närområde.

Andelsbiodlingens andelsköpare bidrar även här lite extra.
Våra bin i sig gör ett jätteviktigt jobb med att pollinera närområdet. Men vi värnar också om mångfalden av våra andra pollinerade nyttoinsekter. Detta genom att det ingår en en humleholk och ett insektshotell som sätts upp i närområdet till varje Andelskupa. Man kan på så vis säga de har en del i att stimulera det viktiga ekosystemets mångfald.