Hemsidan är under uppbyggnad och uppdateringar sker löpande. Här kommer vi sedan att beskriva våran verksamhet mera i detalj!

Om oss:

Vi tillhandahåller honung och andelsbiodling för honungsälskare som kan köpa del av honungskörd i ett bisamhälle årsvis.

Axelheds Bigårdar och Ekotjänster är en riktig "bisyssla", då vi sköter biodlingen vid sidan av våra anställningar. Det började som en hobby som utökats, så att vi nu känner vi kan erbjuda flera att få ta del av binas liv och underbara honung.

Bee happy
Familjen Axelhed i Vällingby StockholmBiodling är nyttigt

Binas absolut viktigaste uppgift är att pollinera växter och därmed möjliggöra deras befruktning. Honungen är i sammanhanget biprodukt i dubbel bemärkelse. Det är brist på pollinerande insekter i den svenska naturen. Därför behöver den fler bin. Det är också brist på svensk honung. Vi måste importera stora mängder varje år.

Pollineringen ger fler blommor och kan bidra till att utrotningshotade växter lever vidare. Den ger även större skördar av frukt och bär. Inte bara i biodlarens trädgård utan också hos grannarna och i den omgivande naturen.

Tack vare att bisamhället övervintrar med tusentals bin i kupan kommer de igång med pollineringen i stor skala tidigt på våren.KONTAKTA OSS