Kontakt

Axelheds Bigårdar och Ekotjänster 

Andelsbiodling i Stockholm!

Vi har även nyslungad honung som går att boka så att Ni får dagsfärsk honung direkt från kupan. Vi slungar ofta och i mindre omgångar.

Familjen Axelhed driver biodlingen på ett naturligt sett och i liten skala.

En riktig bisyssla ;)

Vi har F-skatt och är momsregistrerade.

Familjen Axelhed

070-2388499