Andelsbiodling i Stockholm

Honungsandel i ett bisamhälle under ett år. (Årets honungskörd)

Andelar för 2024 kan endast säljas till tidigare kunder då det är fulltäcknat!

Endast tidigare kunder kan beställa andel fram till den siste oktober.


Mer info om vår Andelsbiodling längre ner på sidan!

Har ni inte Facebook så meddela det till oss. Då kommer ni att få information via e-post istället när det är dags att hämta Honung eller när det är "Öppet Hus".


Andelsbiodling
Beställningen registreras efter att Ni klickat i att Ni inte är en robot och blir omdirigerade till ny sida. Annars har Ni något fält kvar att flylla i. Se röd markering!

Betalningsvilkor 10 dagar på andelar!


Nyslungad Honung

Vad är andelsbiodling?

Det är ett sätt att få egen honung utan att sköta bina själv. Eller en present du kan ge till någon som älskar nyslungad Svensk Honung som det annars är svårt att få tag i. Du betalar för en eller flera honungsandelar i en befintlig produktiv kupa och får en motsvarande del av säsongens honungsskörd. På så sätt delar du och biodlaren på riskerna samtidigt som du gör en miljöinsats. Ett bra år blir det mer honung och ett sämre år får du ändå din garantimängd honung (hur mycket beror på vilket alternativ du väljer, se nedan). Oavsett hur stor skörden blir bidrar du alltid till pollineringen och fruktsättningen i odlingar och trädgårdar och stödjer biodlingen i Stockholm.


Lite om våran andelsbigård.

Tyvärr måste vi pga stöld av bisamhällen hålla våran Andelsbiodling i Östgötaskogarna på en säker plats. Vi har vår största del av bigårdar och bin i Stockholm men kommer endast ha en andelskupa i Stockholm. 2023 har vi bestämt att max taket för antalet bisamhällen skall vara 10 st bisamhällen eller den del av kunder som anmält sig till och med siste oktober då vi stänger anmälan till andelsbiodlingen.

I våra bigårdar tillämpar vi enbart naturlig biodling med behandlingsmetoder godkända för ekologisk biodling. Vårt mål på sikt är att utöka antal bigårdar i Stockholm för att kunna ge dig möjlighet att välja i vilken bigård du vill bli andelsägare och därmed från vilket område du vill ha honungen.

Bina hämtar nektar och pollen från skogslandskap med flera kärrmarker i deras närhet. I våra bigårdar tillämpar vi enbart naturlig biodling med behandlingsmetoder godkända för ekologisk biodling. Vårt mål på sikt är att utöka antal bigårdar i Stockholm och sprida kunskap om de viktiga pollinerarna.


Om vår honung.

Vår honung är 100% äkta, utan vare sig tillsatser eller bearbetning. När du beställer din del(-ar) i en bikupa kan du välja vilken typ av honung du vill få beroende på vilket andelsalternativ du väljer (se längre ner under rubriken ”Så här går det till”):


1. Nyslungad flytande honung som är orörd och ej värmebehandlad. Den kallas även för RAW-honung. Ibland kan man köpa den i mataffärer dock är den sällan från Sverige. Nyslungad honung direkt från kupan är alltid rinnande och innehåller alla honungens ursprungliga doft och smakämnen. Den första tiden efter slungningen innehåller honungen mängder med nyttiga mjölksyrebakterier (gäller första månaden) och vitaminer. Nästan all svensk honung kristalliserar sig (blir hård) efter ett tag. Hur lång tid detta tar beror på vilka blommor bina har hämtat nektar från. Färsk honung skall förvaras varmt och mörkt över 20 C. Honung som kristalliserats blir flytande genom att försiktigt värmas utan lock i micron eller vattenbad. Honung i denna form skördas oftast två gånger under sommaren, omkring Midsommar och i augusti.


2. Fast, bredbar honung som kan förvaras länge utan att förändra konsistens då den redan har kristalliserats. Honungen är av samma typ som man oftast köper i mataffärer. Eftersom honungen måste röras om under en tid kommer leveransen att ske i September-Oktober om man väljer att ha sin honung i fast form.


Så här går det till.

Vi erbjuder två olika andelsformer så att du kan välja det som passar dig bäst. Det beror på hur mycket av vår färska delikatesshonung du vill bli garanterat att få samt hur du vill ta del av binas liv i din kupa (via Facebook).


Alternativ 1. En liten honungsandel (1/20).

Som andelsägare av årets honungsskörd får du:


  • Garantihonung 500 gram.

  • All honung utöver din garantimängd se punkt ovan (normalt kan man få 1-2.5 kg honung per en liten andel och år).

  • Information om bisamhället som uppdateras löpande via vår Facebooksida ”Andelsbiodling 2023”. Detta ingår utan kostnad, då även områdets kolonister får ta del av arbetet i bigåden utan kostnad eller ha köpt en andel hos oss. Många kolonister ordnar med bi-spa och blommor just för bina.

Pris: 395 kr per andel per år inklusive moms för 5% av årets honungskörd i ett bisamhälle.Alternativ 2. En större honungsandel (1/10).

Som andelsägare av årets honungsskörd får du:

  • Garantihonung 1 kg.

  • All honung utöver din garantimängd se punkt ovan (normalt kan man få 2-5 kg honung per en större andel och år).

  • Information om bisamhället som uppdateras löpande via vår Facebooksida ”Andelsbiodling 2023”. Detta ingår utan kostnad, då även områdets kolonister får ta del av arbetet i bigåden utan kostnad eller ha köpt en andel hos oss. Många kolonister ordnar med bi-spa och blommor just för bina.

Pris: 650 kr per andel per år inklusive moms för 10% av årets honungskörd i ett bisamhälle.


Andelsbevis för honungsandel går att beställa och kostar 100 kr/andel och postas då hem till beställaren. (Är det en present meddela gärna vilket namn ska stå i beviset eller vilken adress vi ska skicka den till). Vi skickar ut andelsbevis i omgångar någon gång per månad. Om det är bråttom så kontakta mig.Viktig info nedan:

Är vårvädret gynnsamt för bina kan man få första skörd redan runt Midsommar. Dock finns det olika risker och hot för ett bisamhälle och att just skörden från just ditt bisamhälle inte kan garanteras. Det kan blir dålig väder eller bisamhället kan bli sjukt och då behöver bina sin honung själva. Då får vi en mindre skörd eller i värsta fall ingen skörd från just det bisamhället. Honungsgaranti gäller även om bisamhället inte kan producera själv. Då får man istället honung från våra andra kupor/bigårdar.


"Öppet Hus"

Varje år kommer vi att ha minst ett öppet hus på Lövsta, där vi i anslutning till utlämning av årets första Nyslungade Honung ger Er möjlighet att se andelskuporna och träffa oss. Honungen från andelarna kan hämtas i Västerort eller skickas mot porto. (Tyvärr, är det väldigt dyrt att skicka honung, så vi rekommenderar att Ni hämtar. Vi måste enligt reglerna fakturera postens porto plus moms till Er samt en packningavgift på 200 kr. Paketet måste tåla ett fall på en meter enligt Post Nord.)


OBS! Ej, uthämtad honung tillfaller Axelheds bigårdar och Ekotjänster och ses då som en sponsring. Sista datum för att hämta ut honung är den 30:e December andelsåret.


Vi har vinteröverlevnadsgaranti och garanti på god vårutveckling!

Om bisamhället som andelen tillhör dör under vintern kommer Ni tilldelas ett annat bisamhälle. God vårutvecklingsgarantin innebär att bisamhället måste vara i gott skick och ha goda förutsättningar för att bli produktivt. Garantierna gäller fram till den 1:e maj. Därefter är det upp till naturen och bina hur det kommer att gå. Garantin gäller självklart inte om det skulle bli naturkatastrof eller om något oförutsägbart onaturligt skulle hända.


GODKÄNNER DELTAGANDE VIA VÅR E-POSTLISTA VID BESTÄLLNING

När Ni beställer andelsbiodling godkänner Ni även att Ni finns med på e-postlistan för andelsbiodling. Det för att förenkla våra utskick till Er. Vi använder mailchimp för att cynkronisera våra utskick. Där finns endast e-post, namn och Erat kundnummer hos oss registrerat. När andelsåret är slut raderas e-postlistan. Ni kan även själva att avregistrera Er enkelt längst ner på e-posten via mailchimp. (Det rekomenderas INTE, då Ni mister kontakten med oss och när Ni kan hämta Eran honung.)


Andelsbiodlingskupornas honungskörd blandas och fördelas lika oavsett vilken kupa just du tillhör. Dels sprider Ni enventuella risker med dålig skörd mellan varandra och framför allt underlättar det hantering vid slungning och fördelningen av honungen. (2018 var det enormt tidskrävande att slunga kuporna för sig och sedan väga, samt planera hur och vilka burkar man skulle ge andelsägarna då de har köpt olika alternativ.)


Andelskupornas driftform är naturlig "normal biodling" där drottningarna är fria och bina behandlas med ekologiska metoder. Varje andelskupa kommer även att bidra till utökad biodling, då varje samhälle bidrar till ett litet nytt samhälle på 5 ramar årligen som sedan får växa sig starkt.