Axelheds Bigårdar och Ekotjänster

Ekosystemtjänster - Företagsbikupor - Andelsbiodling - Nyslungad Honung

Nyslungad Honung

Axelheds Bigårdar och Ekotjänster


Vi tillhandahåller andelsbiodling i Stockholm för honungsälskare som kan köpa del av honungskörd i ett bisamhälle årsvis. Under säsongen säljer vi även Nyslungad flytande Honung (RAW-Honung).

Axelheds Bigårdar och Ekotjänster är en riktig "bisyssla", då vi sköter biodlingen vid sidan av våra anställningar. Det började som en hobby som utökats, så att vi nu känner vi kan erbjuda flera att få ta del av binas liv och underbara honung.

Bee happy
Familjen Axelhed i Vällingby

Vi har F-skatt och vi är momsregistrerade.


Vi är medlemmar i: