Tipspromenad i Lövsta 16/6-18

Vinnare av Andelsägarna är Rickard S med 14 rätt och gissade 3000 celler i en ram (5592 st är rätt)

Vinnare av Kolonisterna blev Lillan S9 med 13 rätt
Andra plats Jonna E med 12 rätt och gissade 2000 celler i en ram
På delad tredje plats med 12 R kom Inger S2 och Gösta S14 som båda gissat 1500 celler i en ram


Det var många som hade 12 R och här redovisas bara vinnarna. Antalet vinnare avspeglar antalet deltagare.
Få andelsägare och många kolonister deltog i tipspromenaden.

Tack för Eran medverkan och grattis till vinnarna!


Jag inser att frågorna var väldigt svåra. Men många rätta svar är svåra att ta in. Då börjar man förstå att våra små pollinerare är så viktiga för samspelet i naturen.

Det rätta svaret är markerat i grönt!

Fråga 1

 

Tre insektsgifter ur samma grupp har visat sig vara mycket farliga för bin har nu förbjudits inom EU. Vad kallas de medlen?

 

1 : Nikotinoider

X : Neonikotinoider

2 : Neonoider

Nyslungad Honung och Andelsbiodling

www.axelhed.se

 

Fråga 2

 

I maj är bisamhället inne i sin mest expansiva fas. Hur många ägg kan en bidrottning lägga på ett dygn?

 

1 : Mellan 2 000 och 3 000 ägg

X : Mellan 400 och 500 ägg

2 : Mellan 5 000 och 10 000 ägg

 

Nyslungad Honung och Andelsbiodling

www.axelhed.se

 

Fråga 3

 

Vad av följande stämmer i skillnaden mellan ett bi och en geting?

 

1 : Getingen övervintrar i samhällen med cirka 500 individer

X : Biet är en vegetarian medan en geting kan äta kött

2: Getingens vax är ljusare till färgen än biets

 

Nyslungad Honung och Andelsbiodling

www.axelhed.se

 

 

Fråga 4

 

Vad kallas bidrottningen med ett annat namn?

 

1 : Vise

X : Vide

2 : Vite

Nyslungad Honung och Andelsbiodling

www.axelhed.se

 


Fråga 5            

 

Förutom honung, så finns det en rad andra produkter som kommer från biet? Vilken av följande är INTE en produkt från bisamhället?

 

1 : Drottninggelé

X : Propolis

2 : Varroa

Nyslungad Honung och Andelsbiodling

www.axelhed.se

 

Fråga 6

 

Vilket är drönarens viktigaste uppgift i bisamhället?

 

1 : Vakta bikupan

X : Befrukta drottningen

2 : Hålla ynglet i kupan varmt

Nyslungad Honung och Andelsbiodling

www.axelhed.se

 

Fråga 7

 

Förutom nektar, pollen och propolis så samlar bina på ytterligare en sak. Vad?

 

1 : Vatten

X : Bladlöss

2 : Sandkorn

Nyslungad Honung och Andelsbiodling

www.axelhed.se

 

 

 

Fråga 8

 

Vad är namnet på binas naturliga sätt att bilda nya samhällen?

 

1 : Vandring

X : Rensningsflykt

2 : Svärmning

Nyslungad Honung och Andelsbiodling

www.axelhed.se

 

 

Fråga 9

 

Hos vilken av följande blommor har biet minst pollen och nektar att hämta?

 

1: Maskros

X : Prästkrage

2 : Vitklöver

Nyslungad Honung och Andelsbiodling

www.axelhed.se

 

Fråga 10                   Bivagnen i Ängsnäs Kallhäll

 

Hur håller en biodlare bina lugna?

 

1 : Med hjälp av rök

X : Med hjälp av feromon

2 : Med hjälp av vindar

Nyslungad Honung och Andelsbiodling

www.axelhed.se

 

Fråga 11

 

Bin samlar in blommans nektar för att göra honung, hur många blommor måste bin ungefär besöka för att göra ett kilo honung?

 

1 : 6000-8000 blommor

X : 600 000-800 000 blommor

2 : 6-8 miljoner blommor

Nyslungad Honung och Andelsbiodling

www.axelhed.se

 

Fråga 12

 

Vad kallas det när bina sitter tätt tillsammans i kupan för att hålla värmen på vintern

 

1 : Vinterklot

X : Biboll

2 : Värmeboll

Nyslungad Honung och Andelsbiodling

www.axelhed.se

 

 

Fråga 13

 

Hallon är en dragväxt för Honungsbin, då det är en av de bästa biväxterna. Vilken färg har pollen från hallon?

 

1 : Grått

X : Rött

2 : Gult

Nyslungad Honung och Andelsbiodling

www.axelhed.se

Fråga 14

 

Hur många bin kan det bo i en enda stark bikupa under högsommaren?

 

1 : 10000-20000 bin

X : 50000-70000 bin

2 : 3000-5000 bin

Nyslungad Honung och Andelsbiodling

www.axelhed.se

Fråga 15

 

Ett övervintrande bi kan leva upp till 7 månader, men under sommarens intensiva period lever arbetsbina normalt bara?

 

1 : Ca: 3 månader

X : Ca: 2 Veckor

3 : Ca: 5 Veckor

Nyslungad Honung och Andelsbiodling

www.axelhed.se

 

 

 

Fråga 16

 

Man har beräknat på hur mycket honung ett enda bi samlar under hela dess livstid. Vad är dess vikt i färdig Honung?

 

1 : 0,5 gram

X : 10 gram

2 : 25 gram

Nyslungad Honung och Andelsbiodling

www.axelhed.se

 

 

 

Fråga 17

 

Man har beräknat på hur långt bina måste flyga för att samla honung till en liten 250g burk. Hur lång är den samlade flygsträckan de måste flyga för att få ihop en liten 250g burk?

 

1 : ca: 300 mil

X : ca: 1 varv runt jorden (Ett varv runt jorden är (vid ekvatorn) 4007 mil)

2 : ca: 1000 mil

Nyslungad Honung och Andelsbiodling

www.axelhed.se

 

 

 

 

 

Fråga 18

 

Marknadsundersökning (Ett svar ger en poäng):

Vilken logotyp tycker du passar lilla familjefirman Axelheds Bigårdar och Ekotjänster bäst?

 

1 :

 

X :

 

2 :

 

Fråga 19

Utslagsfråga:

Gissa hur många celler bina kan bygga ut från vaxkakan i ramen.

Skriv antal celler: Ca: 5592 st

 

Fråga 20

Kontaktuppgift:

Glöm inte att skriva Namn och telefonnummer ifall Ni är den lyckliga vinnaren av Nyslungad Honung.

 

1 : Namn

X : Telefonnr.

2 : Här skriver Ni om ni vill ställa Er i kölista för Nyslungad Honung. Då blir Ni kontaktad när det finns för försäljning!

 

Tack för Eran medverkan!

Resultatet med vinnare kommer att redovisad på våran hemsida från den 18:e juni till den 30:e juni.

www.axelhed.se