Beställning Andelsbiodling 2022

(Special erbjudande gäller endast tidigare andelskunder)

Klicka skicka och klicka sedan i att Ni inte är en robot! Ifall Ni glömt att fylla i något visar en röd ruta där.


Ni omdirigeras till ny sida efter beställning! (Om inte så är något fel och Er beställning har ej fungerat!)

Vad är andelsbiodling?

Det är ett sätt att få egen honung utan att sköta bina själv. Eller en present du kan ge till någon som älskar nyslungad Svensk Honung som det annars är svårt att få tag i. Du betalar för en eller flera andelar i en befintlig produktiv kupa och får en motsvarande del av säsongens skörd. På så sätt delar du och biodlaren både på honungen och på riskerna samtidigt som du gör en miljöinsats. Ett bra år blir det mer honung och ett sämre år får du ändå din garantimängd honung (hur mycket beror på vilket alternativ du väljer, se nedan). Oavsett hur stor skörden blir bidrar du alltid till pollineringen och fruktsättningen i odlingar och trädgårdar och stödjer biodlingen i Stockholm genom att du hjälper till att finansiera uppsättning av fler kupor.


Lite om våra andelsbigårdar.

I dagsläget har vi två bigårdar i Stockholm och två bigårdar i Östergötland. De i Stockholm ligger i närheten av stora koloniområden i Västerort. I år erbjuder vi andelsbiodling i vår Lövsta Bigård som ligger ett naturskönt område på gränsen mellan Lövsta och Kyrkhamn, långt ifrån stora vägar och konventionella odlingar. Bina hämtar nektar och pollen från ett intilliggande skogsområde, flera koloniområden och villaträdgårdar som finns inom radie på 3 km. I våra bigårdar tillämpar vi enbart naturlig biodling med behandlingsmetoder godkända för ekologisk biodling. Vårt mål på sikt är att utöka antal bigårdar i Stockholm för att kunna ge dig möjlighet att välja i vilken bigård du vill bli andelsägare och därmed från vilket område du vill ha honungen.


Om vår honung.

Vår honung är 100% äkta, utan vare sig tillsatser eller bearbetning. När du beställer din del(-ar) i en bikupa kan du välja vilken typ av honung du vill få beroende på vilket andelsalternativ du väljer (se längre ner under rubriken ”Så här går det till”):


1. Nyslungad flytande honung som är orörd och ej värmebehandlad. Ibland kan man köpa den i mataffärer dock är den sällan från Sverige. Nyslungad honung direkt från kupan är alltid rinnande och innehåller alla honungens ursprungliga doft och smakämnen. Den första tiden efter slungningen innehåller honungen mängder med nyttiga mjölksyrebakterier (gäller första månaden) och vitaminer. Nästan all svensk honung kristalliserar sig (blir hård) efter ett tag. Hur lång tid detta tar beror på vilka blommor bina har hämtat nektar från. Färsk honung skall förvaras varmt och mörkt över 20 C. Honung som kristalliserats blir flytande genom att försiktigt värmas utan lock i micron eller vattenbad. Honung i denna form skördas oftast två gånger under sommaren, omkring Midsommar och i augusti.

2. Nyslungad och fast honung. Här får man Nyslungad honung till 75% och ca: 25% av honungensmängden kommer att ges i den fasta bredbara formen på hösten (Den fasta bredbara honungen kommer att av praktiska skäl vara från firmans utvalda honung och kanske inte just från din andelskupa). Procenttalen ska ses som hela årets totala skörd.(Se info nedan 2: Nyslungad och 3: Fast bredbar honung.) Fördelen med detta alternativ är att man då får även smaka fast honung vilket har en lite föändrad mildare smak än nyslungad.


3. Fast, bredbar honung som kan förvaras länge utan att förändra konsistens då den redan har kristalliserats. Honungen är av samma typ som man oftast köper i mataffärer. Eftersom honungen måste röras om under en tid kommer leveransen att ske i September-Oktober om man väljer att ha sin honung i fast form.


Så här går det till.

Vi erbjuder tre olika andelsformer så att du kan välja det som passar dig bäst. Det beror på hur mycket av vår färska delikatesshonung du vill bli garanterat att få samt hur du vill ta del av binas liv i din kupa (via Facebook eller genom att besöka bigården).


Alternativ 1. En liten andel (1/20).

Som andelsägare får du:

 • Ett andelsbevis (är det en present meddela gärna vilket namn ska stå i beviset).

 • Garantihonung 500 gram.

 • All honung utöver din garantimängd se punkt ovan (normalt kan man få 1-3 kg honung per en liten andel och år).

 • Honungen du får ges i lämpliga burkar, flaskor i olika format beroende på skörd. ( ingår i priset)


 • Information om bisamhället som uppdateras löpande via vår Facebooksida ”Andelsbiodling i Stockholm”.

Pris: 250 kr per andel per år.Alternativ 2. En större andel (1/10).

Som andelsägare får du:

 • Ett andelsbevis (är det en present meddela gärna vilket namn ska stå i beviset).

 • Garantihonung 1 kg.

 • All honung utöver din garantimängd se punkt ovan (normalt kan man få 2-5 kg honung per en större andel och år).

 • Honungen du får ges i lämpliga burkar, flaskor i olika format beroende på skörd. ( ingår i priset)

 • Information om bisamhället som uppdateras löpande via vår Facebooksida ”Andelsbiodling i Stockholm”.

Pris: 450 kr per andel per år.


Alternativ 3. En större andel (1/10) med möjlighet att besöka bigården.

Som andelsägare får du:

 • Ett andelsbevis (är det en present meddela gärna vilket namn ska stå i beviset).

 • Garantihonung 2 kg.

 • All honung utöver din garantimängd se punkt ovan (normalt kan man få 2-5 kg honung per en större andel och år).

 • Honungen du får ges i lämpliga burkar, flaskor i olika format beroende på skörd. ( ingår i priset)

 • Information om bisamhället som uppdateras löpande via vår Facebooksida ”Andelsbiodling i Stockholm”.

 • Bara i det här alternativet erbjuds det möjlighet att besöka bigården vid två tillfällen, titta närmare på kupans invånare ”Bisafari” och visning av just din andel. Det går bra att åka kommunala medel för att ta sig till bigården.

Pris: 850 kr per andel per år.


Viktig info nedan:

Är vårvädret gynnsamt för bina kan man få första skörd redan runt Midsommar. Dock finns det olika risker och hot för ett bisamhälle och att just skörden från just ditt bisamhälle inte kan garanteras. Det kan blir dålig väder eller bisamhället kan bli sjukt och då behöver bina sin honung själva. Då får vi en mindre skörd eller i värsta fall ingen skörd från just det bisamhället. Honungsgaranti gäller även om bisamhället inte kan producera själv. Då får man istället honung från våra andra kupor/bigårdar.


"Öppet Hus"

Varje år kommer vi att ha minst ett öppet hus på Lövsta, där vi i anslutning till utlämning av årets första Nyslungade Honung ger Er möjlighet att se andelskuporna och träffa oss. Vi kommer att ha en tipspromenad på området (om bin) och en visningskupa uppe. Självklart pratar vi om Bin och honung.Honungen från andelarna kan hämtas i Västerort eller skickas mot porto. (Tyvärr, är det väldigt dyrt att skicka honung, så vi rekommenderar att Ni hämtar. Vi måste enligt reglerna fakturera postens porto plus moms till Er.)


OBS! Ej, uthämtad honung tillfaller Axelheds bigårdar och Ekotjänster och ses då som en sponsring. Sista datum för Nyslungad är 1 Oktober andelsåret och fast bredbar 30:e December andelsåret.


Vi har vinteröverlevnadsgaranti och garanti på god vårutveckling!

Om bisamhället som andelen tillhör dör under vintern kommer Ni tilldelas ett annat bisamhälle. God vårutvecklingsgarantin innebär att bisamhället måste vara i gott skick och ha goda förutsättningar för att bli produktivt. Garantierna gäller fram till den 1:e maj. Därefter är det upp till naturen och bina hur det kommer att gå. Garantin gäller självklart inte om det skulle bli naturkatastrof eller om något oförutsägbart onaturligt skulle hända.


När Ni beställer andelsbiodling godkänner Ni även att Ni finns med på e-postlistan för andelsbiodling. Det för att förenkla våra utskick till Er.


Andelsbiodlingskupornas honungskörd blandas och fördelas lika oavsett vilken kupa just du tillhör. Dels sprider Ni enventuella risker med dålig skörd mellan varandra och framför allt underlättar det hantering vid slungning och fördelningen av honungen. (2018 var det enormt tidskrävande att slunga kuporna för sig och sedan väga samt planera hur och vilka burkar man skulle ge andelsägarna då de har köpt olika alternativ.)


Andelskupornas driftform är naturlig "normal biodling" där drottningarna är fria och bina behandlas med ekologiska metoder. Varje andelskupa kommer även att bidra till utökad biodling, då varje samhälle bidrar till ett litet nytt samhälle på 5 ramar årligen som sedan får växa sig starkt.


Läs gärna under fliken Andelsåret 2018 och se hur det gick den varma torra sommaren!